Chùm Thơ Made in Paris 4

Nguyễn Ngọc René

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm

……………..

Dìu mây gom gió i tờ 

Cố xây một áng chơ vơ dòng tình 

Khẩn cầu may phước thần linh

Gia Long đọc thấy chúng mình ngày xưa…

*

Nhịp cầu bắc lại cho vừa 

Hàn huyên tâm sự sáng trưa mát lòng

Gia Long ơi ! Hỡi Gia Long ! 

Đây Pétrus-Ký lưng còng nhả thơ…

*

………………

Để cho tình cũ đê mê
Đan tay nối lại lời thề sắt son…

*

Tình chung mộng đẹp Sài Gòn !
Khung trời kỷ niệm héo hon cuối đời

Sao đành tiếp tục buông lơi

………………

Thôi trả lại  những gì trong quá khứ

Bước chân mòn  đời cô lữ quê người

Mặc nhân gian  con tạo cứ trêu ngươi 

Hoài nhung nhớ , buồn , vui , cười…cũng vậy…

*

Ta như cát  sóng biển về xô đẩy

Trôi phương nào  cứ ở đấy cho xong

Nghĩ làm chi  dĩ vãng nát tan lòng

Thân tuổi tác  còn trông mong gì nữa…

………………

Thời gian xoá  bụi hồng vương gót phủ

Bao tâm tư  trầm bổng tụ còn đây

Viết làm chi  năm tháng chảy hao gầy 

Sao trở lại  ngày thơ ngây mộng tưởng…

*

Thôi trả hết  vạn sầu bay muôn hướng

Thu sẽ tàn  cả hoa phượng phôi pha

Xếp vào ngăn  chôn kín thuở ngọc ngà

Thả luyến ái  trùng khơi ra tận biển…

……………….

Nguyễn Ngọc René