Chúc Nhau Mùa Dịch

Trầm Vân

Chuc Nhau Mua Dich

Bây giờ đâu dám chúc nhau

Vạn Sự Như Ý đau đầu mà thôi

Bởi vì Ý vỡ trận rồi

Corona phá tả tơi hoang tàn

Thì thôi nên chúc bình an

Cõi lòng trổ đóa hoa vàng từ bi

Xua tan thù hận sân si

Phước về xua cái xui đi ngút ngàn

Chúc cơn dịch bệnh chóng tan

Người dân tìm lại hân hoan nụ cười

Phố phường thoải gót rong chơi

Không che kín hết mặt người khẩu trang

Không lo dương tính nguy nan

Người thân bè bạn vội vàng cách ly

Không lo cơn bệnh tái tê

Nằm nhà thương thấy bốn bề hoang vu

Dịch tan tìm lại cơn mơ

Nụ cười mở cửa bến bờ yêu thương

Trầm Vân