Chúc Mừng Năm Mới An Khang

Xuân Về Hạnh Phúc Ngập Tràn Con Tim

Trầm Vân

CHÚC xuân hạnh phúc vui tươi

MỪNG sang năm mới bước đời thênh thang

NĂM về lấp lánh mai vàng

MỚI như chim hót hân hoan đón mừng

AN lành nhịp bước thong dong

KHANG an hòa thuận cõi lòng trổ hoa

XUÂN về hạnh phúc an hoà

VỀ nghe tiếng hát gần xa đón chào

HẠNH hòa làn nắng nghiêng chao

PHÚC tràn mái ấm dạt dào niềm thương

NGẬP lòng hoa cỏ ngát hương

TRÀN lên phố thị con đường cây xanh

CON đường nắng ấm long lanh

TIM mừng vui rộn kết thành chùm bông

Trầm Vân

* Cám ơn ns. Trầm Miên