CHIẾC ÁO BÀ BA

Độc Huyền (Monochord): Đăng Thảo


Tôi đàn bài hát rất hay này trên cây đàn ĐỘC HUYỀN để nhớ về nét đẹp truyền thống dễ thương của Việt Nam. Bài hát được đàn với nhạc đệm có kèm theo lời.

ÁO BÀ BA is a traditional dress of South Vietnamese, which always gives memory of Vietnam. Hope you enjnoy the performance

Đăng Thảo