CÂY THÔ

Nguyễn Ngọc René

Cay tho 01

Ngồi lẳng lặng hồn mang tâm trạng
Cuộc miên trường lãng đãng hoài mơ
Thân già trí nhũn thẫn thờ
Vui buồn xướng họa vần thơ giải sầu…

*
Mặc bể cạn nông sâu thế sự
Các hệ sau lo xử cho xong
Nói ra thì lại vào tròng
Thành tên phản động còn mong nỗi gì ?..

*
Quyền chụp mũ hành thi tội trạng
Dân miệng câm phải ráng mà nghe
Tiền đâu mua chức ông nghè
Thôi thì nhắm mắt im re cho vừa…

*
Thay trời đất nắng mưa thế lực
Trọng bạc tiền lên mức tối đa
Bụng phề ăn uống say ngà
Mặc ai đói rách ra ma cứ thành.

*
Người tài giỏi muốn tranh chức vị
Không chịu chi đừng nghĩ gì hơn
Bao điều Chúa Phật cũng hờn
Phận hèn sao chuyển thái sơn chặn đường…

*
Một xã hội nhiễu nhương tham nhũng
Càng viết ra lại đụng lung tung
Bút tồi nào tỏ anh hùng
Cây thô ai sánh cùng chung rừng già…

*
Thôi đành an phận ngân nga
Vài câu thi hứng mặn mà riêng mang…

-N3-Nguyễn Ngọc René – 17/06/2017