Cầu Mirabeau

Trầm Vân

Cau Mirabeau

Dưới chân cầu Mirabeau

Dòng Seine xuôi chảy đôi bờ lao xao

Và tình yêu cũng lao đao

Niềm vui luôn đến phía sau nỗi buồn
Đêm về giờ điểm cô đơn

Mình tôi lẻ bóng khép hồn lặng thinh

Tay trong tay đối mặt tình

Cầu vai ta gánh chông chênh sóng đời
Tình yêu đi tựa nước trôi

Trái tim hoang hoải nghẹn lời tình yêu

Khát khao hy vọng đã nhiều

Vỡ òa cuồng nộ đốt thiêu tim sầu
Thế rồi ngày tháng qua mau

Không còn quá khứ bắc cầu tình êm

Nước xanh xuôi chảy dòng Seine

Mình tôi đứng lặng bóng đêm điểm giờ

Trầm Vân (dịch)