Cánh Thiệp Đầu Xuân (A Card for New Year)

Arr. & Guitar: Đăng Thảo


I arrange & perform Cánh Thiệp Đầu Xuân (A Card for New Year) to send you and your family my best wishes for the New Year: Happy, Health, Peace, Love and Prosprerity (as its lyrics convey) Tôi đã soạn và trình tấu Guitar bài Cánh Thiệp Đầu Xuân của Minh Kỳ và Le Dinh để được gởi đến quý anh chị và các bạn cùng gia đình lời chúc tốt đẹp nhất cho Năm Mới: Hạnh Phúc, Khỏe Mạnh, An Bình, Tình Yêu và Thịnh vượng (như lời bài nhạc đã diễn tả) Nguyễn Đăng Thảo