Cám Ơn Tấm Lòng Học Trò

 Trầm Vân

Cam on tam long hoc tro

Cám ơn tặng nước rửa tay

Đi về cứ nhớ mỗi ngày tay xoa

Nghe như tình nghĩa chan hòa

Loang trong giọt nước hương hoa vô vàn

 

Cám ơn tặng chiếc khẩu trang

Đi là cứ nhớ đeo ngang nụ cười

Nắng hồng phơ phất nghiêng rơi

Hình như bay ngược về thời trường xưa

 

Cám ơn tình nghĩa thầy trò

Lòng luôn kính quí chăm lo cô thầy

Tuổi chiều nắng xế lắc lay

Vẫn nghe gió mát  lượn dài ngày qua

 

Thương gần lại nhớ xa xa

Trong cơn dịch Corona não lòng

Chúc trò bốn hướng thong dong

Bình an qua dịch, ân hồng trời cao

 

Phước về, kiếp nạn qua mau

Xa gần nối kết nhịp cầu mến thương

Khoảng trời xưa đẹp mái trường

Mãi xanh kỷ niệm vấn vương cõi lòng

 Trầm Vân