BÓNG MỜ DĨ VÃNG

Nguyễn Ngọc René‎

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René‎ 

Phong Thuỷ diễn ngâm

 

Thơ lại đến.. khi trông hình cũ
Dĩ vãng xưa còn ngụ nơi tim
Hoài mơ vận ngữ đi tìm
Đôi dòng cảm tác mà ghim nên bài..

*

Ôi kỷ niệm nào phai lòng dạ
Tuy xưa rồi tất cả xa mù
Bây chừ tuổi rũ vào thu
Nhớ thời trung học lù khù thơ ngây…

*

Ôi cảnh đẹp kia bầy nhạn trắng
Tan học rồi về thẳng mẹ chờ
Hay là thầm lặng cơn mơ
Dõi nhìn ánh mắt dại khờ trông theo…

*

Rồi ao ước được đèo xe chở
Cho duyên tình bén nợ mai sau
Ươm nồng hương vị trăm màu
Nên chồng nghĩa vợ học mau ra trường …

*

Hình bóng cũ dễ thương quá mức
Ngữ từ nào bút mực tả nên
Dòng tình vạn sắc lâu bền
Khắc ghi nét đẹp dài bên kia đường …

*

Vài xúc cảm thành chương thơ cất
Thuở mù xa tất bật còn thơ
Vào thu lá đổ ơ hờ
Tuổi già chồng chất thì mơ được gì…

*

Còn chăng duy chỉ dòng thi
Chữ về bắt vận ôm ghì cho vui…

Đọc nghe vị ngọt tai bùi
Thẩn thờ cố sức đẩy lui muộn phiền…

 

Nguyễn Ngọc René – Paris – 17/05/2020