Viết Trang Tình Sử

Tạ Ký

Viet trang tinh su 01Ai về xứ mộng, xứ mơ,

Cho tôi gửi ít vần thơ tặng nàng:

Sông Hương lắm chuyến đò ngang,

Chờ anh em nhé, đừng sang một mình.

 

Chờ anh kể chuyện tâm tình:

Từ anh theo đuổi những hình phù vân…

Thôi em, đã lỡ một lần,

Mấy năm đau khổ đã dần vơi vơi.

 

Nghĩ thương kẻ ấy sai lời,

Nghĩ thương em những mong đời anh nên.

Xa xôi nhiều lúc anh quên

Rằng em gái vẫn chong đèn đọc thơ,

 

Viet trang tinh su 02Vẫn cầm duyên để đợi chờ,

Vẫn trông phượng đỏ hai bờ Hương Giang.

Chiều lên huyền hoặc bướm vàng,

Em như công chúa mơ chàng Thám Hoa.

 

Không, em tôi còn mẹ già,

Còn đàn em dại, cửa nhà cậy trông.

Có ai nhắc chuyện lấy chồng,

Thì em đôi má ửng hồng thêm duyên.

 

Viet trang tinh su 03Giận mình chưa đạt lời nguyền,

Anh không mong được chung thuyền ấy đâu.

Khi mô người bỏ cau trầu,

Cho anh biết để ủ sầu lên men,

Để anh vặn nhỏ ngọn đèn,

Viết trang tình sử cùng tên một người.

(tặng Thế Viên)