VIẾT ĐỂ BUỒN RƠI…

Nguyễn Ngọc René

VIẾT ĐỂ BUỒN RƠI...

Quả chán không màng viết nữa chi

Mà sao chữ bám vận tay ghì

Chờ lâu độc giả mòn tâm trí ?

Bỏ mặc thôi rồi sũng áng thi …

*

Rằng thơ miễn phí chẳng hao tiền

Mỗi sáng đi vào đọc trước tiên

Hoặc rảnh thì vô rồi thẳng tiến

Bài xem lướt nhẹ khỏi than phiền…

*

Cũng có bao người chỉ nhấn lai (like)

Vừa xem thấy tựa chẳng coi bài !

Thì thôi bỏ nhé chi thừa thãi

Để áng thơ vần chóng nhạt phai…

*

Dòng thơ cố tỏ tháng năm đầy

Bởi quá yêu nhiều nặng chữ ngây

Bắt điệu đeo vần khi chợt thấy

Vào câu nắn lại cũng hao gầy.

*

Viết để tìm quên chút phận đời

Lo cày lẫn cấy thật nào ngơi

Còng lưng cũng phải lần đi tới

Biết cậy vào ai..  đất hỡi trời…

*

Mây trôi nước chảy lướt qua cầu

Một kiếp gian trần chóng chẳng lâu

Tất cả con người ai cũng thấu

Thì thôi chớ bận mãi lo rầu…

*

Thơ về cứ kệ viết người ơi

Có hại gì đâu chỉ mấy lời

Cố diễn tìm vui và ngóng đợi

Ưu phiền sẽ dứt để buồn rơi…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 25 09 2017

 

VIẾT ĐỂ BUỒN RƠI…

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Ngọc Sang & Vân Khánh diễn ngâm