VÌ TÌNH , BỎ LỢI THƯƠNG NHAU

Nguyễn Ngọc René

Vi tinh bo loi thuong nhau 01

Thân trót đã dặm đường mưa gió
Chí một lòng nào bỏ ngang xương
Miệt mài dẫu khổ bất thường
Phải đi cho hết đau thương cũng đành
.
Trong gian khó trời xanh , mây thẳm…
Rồi có ngày mộng thắm hé cười
Sống vui tâm giữ thảnh thơi
Tội gì bi lụy một đời sẽ qua…
.
Tâm lắng động an hoà thư thái
Cớ việc gì lại phải bon chen
Giàu sang đói rách phận hèn
Đến khi tận kiếp chê khen xuống mồ
.
Ba tấc đất nơi mô khác thế ?
Cũng một hòm ai thể nào hai ?
Trước sau thân rữa hình hài
Làm mồi dun dế lai rai tiệc mừng…
.
Đời là vậy nai lưng trả nợ
Trót chân đưa đã lỡ tang bồng
Dẫu rằng biết chốn hư không
Trần ai ở tạm sống nồng thương yêu
.
Đừng vì lợi tiền nhiều hãm hại
Được sang giàu gây hãi nhân gian
Nhất là dân chúng nghèo hèn
Tội người đau khổ ai khen bao giờ…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 27/06/2016