VỊ THA

Nguyễn Ngọc René

Vi tha 01

Dòng tâm sự như là nhật ký
Ghi vài câu tựa kỷ niệm riêng
Xong đăng Facebook ảo huyền
Đây thơ miễn phí không chuyên nghiệp đời.
*
Nỗi niềm tả chơi vơi con chữ
Số phận mình lữ thứ buồn mơ
Nhớ về cố quốc xa mờ
Nơi tre bóng mát tuổi thơ mặn nồng.
*
Xin đừng vội cho không cảm nghĩ
Kẻ lai căng ủy mị vần tình
Bỏ nhà cùng nước lưu linh
Bút sai chính tả rõ mình ngu si…
*
Nơi xứ lạ bánh mì là chính
Ngoại ngữ dùng tu chỉnh tháng ngày
Chữ mình viết lại lâu nay
Vì lo cơm áo cấy cày quanh năm…
*
May mắn lắm chữ nằm ngay chỗ
Tạo say mê vần ngộ êm tai
Thế rồi ham viết miệt mài
Dẫu ai phê phán hôm mai vẫn lì…
*
Ừ ! Vậy đó mê thi xướng họa
Gom chữ về thành quả bài đây
Hỡi người chớ có la rầy
Ra ơn giúp đở thật hây vô cùng.
*
Vị tha bạn hữu tình chung
Vì dòng thơ Việt hãy cùng vươn xa…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 12/04/2017