Về lại chốn xưa

Vưu Văn Tâm

Cảm ơn chú Lâm Quang Quí đã bắc chiếc cầu nối cho những tình thâm đã mất đi từ những ngày chiến chinh bão lửa cho đến những ngày hậu chiến, tha hương. Chú đã mang đến những niềm vui mà bạc tiền cũng không thể nào mua được. Cảm ơn chú và thương chú nhiều lắm ..

Xe lăn bánh dần xa phố thị
Đường lên non sương phủ bụi mờ
Mưa nặng hạt, nẻo xa đồi dốc
Cõi lòng già se sắt niềm thương.

Hướng Kon-Tum, lối cũ đường quen
Mang-Giang, An-Khê một trời kỷ niệm
Thuở tóc xanh, lẫy lừng ngang dọc
Lệnh buông súng, thân thành bại tướng.

Ghé Dakto, Tân-Cảnh chiều nay
Nắng chưa phai, vật đổi sao dời
Xác bạn tôi vùi trong lòng đất
Mấy mươi năm hồn lạc chốn nào ?

Tuổi bảy mươi tình xưa vẫn nặng
Khói hương bay, tưởng bạn đồng môn
Thời gian trôi, lòng chẳng phai phôi
Anh hùng tử, khí hùng bất tử !

22.01.2019

Ve lai chon xua 01
Hình 1 : Mưa trên đèo Mang-Giang, 2019
Ve lai chon xua 02
Hình 2 : Đoàn convoy qua đèo Mang-Giang, 1972
Ve lai chon xua 03
Hình 3 : Biệt động quân Lâm Quang Quí