Vài hình ảnh kỷ niệm 100 năm Sinh nhật ông Trương Vĩnh Ký năm 1937 tại Cái Mơn và Chợ Quán

Sưu tập: Võ Phi Hùng

Hình 1.  Chương trình văn nghệ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật ông Trương Vĩnh Ký được tổ chức vào đêm 4-12-1937 tại rạp Hát Tây, Sài Gòn.

(Nguồn: Lục Tỉnh Tân Văn số 5728, ra ngày 4-12-1937)

Hình 2.  Quan Thống đốc Nam kỳ Pagès, người mặc lễ phục trắng ở giữa, cùng quan khách  từ nhà thờ Cái Mơn trên đường đến nơi làm lễ khánh thành tấm bia kỷ niệm ông Trương Vĩnh Ký vào ngày 6-12-1937.  Người bên trái là đức Giám mục Dumortier và bên phải là ông Huyện Nguyễn văn Của, người trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật 100 năm ông Trương Vĩnh Ký.

(Nguồn:  báo Công Luận số 7577, ra ngày 7-12-1937)

Hình 3.  Ông Jacques Lê văn Đức (người đứng quay lưng bên góc mặt), học trò Sĩ Tải, đang đọc diển văn trước quan khách tới dự lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật ông Trương Vĩnh Ký.  Quan khách ngồi hàng đầu có ông quận trưởng Rivoal, bà Pagès, quan Thượng thư Hồ đắc Hàm và quan Thống đốc Pagès.  Ngoài ra, trong danh sách quan khách có thấy tên ông Valencot, hiệu trưởng Lycée Petrus Ký nhưng hình mờ quá kiếm ổng không ra!

(Nguồn:  Điện Tín số 862, ra ngày 8-12-1937)

Hình 4.  Hình chụp ngày 7-12-1937 khi quan khách rời nhà mồ và nhà kỷ niệm ông Trương Vĩnh Ký ở Chợ Quán, sau lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật, trên đường đến chiêm bái pho tượng của ông Trương Vĩnh Ký gần nhà thờ Đức Bà.

(Nguồn:  báo Công Luận số 7578, ra ngày 8-12-1937)