Vài hình ảnh du khảo và sinh hoạt lớp 11A2 (NK 72-73) và 12A2 (NK 1973-74)

Vương Khắc Hiển

Ảnh do Vương Khắc Hiển (10A2-12A2, PK 71-74) ghi chú gởi tặng

Ảnh “Du khảo 1”: Thầy Lê Tiến Đạt dạy vạn vật lớp 10A2 phụ trách thu thập các mẫu đá ở núi Bửu Long và Châu Thới (Biên Hòa). Thầy tổ chức đi thành hai lần. Cùng đi, về phía thầy có thêm các thầy Nguyễn Ngọc Diễm (dạy Vật lý), Nguyễn Văn Lộc (dạy Vật lý), thầy Tạ Khắc Khoa (dạy Vạn vật, hiện định cư ở Mexico). Về phía học trò có Vương Khắc Hiển, và Nguyễn Ngọc Vinh được thầy Đạt rủ đi cùng, hai bạn Nguyễn Tri Phương (trưởng lớp) và Trần Văn Hùng (?) xin đi theo. Trong ảnh (không nhớ núi nào, chỉ nhớ đứng trên núi nhìn thấy phi trường quân sự BH) ngồi là Nguyễn Ngọc Vinh, cúi chỉ tay là Vương Khắc Hiển, đứng thẳng là thầy Lê Tiến Đạt, còn em nhỏ là con thầy Lộc). 

(Ảnh “Du khảo 1”)

Ảnh “Du khảo 2”: Thầy Lộc (áo trắng) đi cùng con và thầy Khoa (áo sậm). Người đang cúi là thầy Đạt. Sát vách núi là Nguyễn Tri Phương.

(Ảnh “Du Khảo 2”)

Ảnh “Du khảo 3”: Người đội nón sậm là thầy Khoa đang nói cho ba đứa học trò biết về cấu trúc địa chất của núi. Đội nón trắng là Nguyễn Tri Phương, đứng sát thầy (áo khoác trắng) là Nguyễn Ngọc Vinh và ngoài cùng là Vương Khắc Hiển.

(Ảnh “Du Khảo 3”)

Ảnh “Hè 1973”: Chụp ngày 20/6/1973 khi nghỉ ăn trưa trong sân trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc (Lâm Đồng) trên đường đi Đà Lạt. Chuyến đi dành cho những HS được lãnh thưởng niên khóa 72-73. HS được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm do một thầy hướng dẩn. Nhóm trong ảnh với thầy Lê Hồng Đức (dạy hóa học, người thứ ba theo clockwise, ngồi hơi dịch ra ngoài). Hiển là người thứ sáu, cũng theo clockwise.)

(Ảnh “Hè 1973”)

Ảnh “Quang 1”:  Chụp trước cửa lớp 12A2 (NK 73-74) trong giờ ra chơi. Người đứng dựa cột là Phùng Văn Quang. Người đứng kế tiếp là Nguyễn Ngọc Vinh. Người ngồi, tay cầm giấy là Phạm Phi Anh.

(Ảnh “Quang 1”)

Ảnh “Quang 2”: Năm người trong ảnh đều thuộc lớp 12A2 (NK 73-74) nhưng chỉ vào một năm đó thôi. Đặc biệt vì nó có bụi tre biểu tượng trường mình nhưng sau 1975 nó bị đốn bỏ để lấy đất trồng rau “cải thiện”. Ngày nay không còn trồng rau nữa, được lát gạch bê tông, trang trí với một mớ chậu hoa trông giả tạo.

(Ảnh “Quang 2”)