Uỷ Ban Vận Động và Xây Dựng Petrus Ký Monument Hải Ngoại

Petrus Ky Monument 2

I. Địa điểm đặt Tượng đài: Trong khuôn viên Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia- Sacramento, Thủ Phủ của tiểu bang California, Hoa Kỳ. (đã được sự đồng ý của chủ nhân Trung tâm)

II. Tên gọi: UỶ BAN VẬN ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG PETRUS KÝ MONUMENT HẢI NGOẠI

III. Thành viên:

1.Trưởng Ban: Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm
(714) 721-0878 liemthanhnguyen@yahoo.com
GSTS Nguyễn Thanh Liêm (Cựu Học Sinh, Giáo Sư, Hiệu Trưởng trường Trung Học Petrus Ký Saigon , nguyên thứ trưởng Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên của VNCH trước năm 1975)
2. Đồng Trưởng Ban: Ông Triệu Huỳnh Võ (Sacramento, Bắc California)
vohuynhtrieu@yahoo.com
Ông Triêụ Huỳnh Võ , Cưụ học sinh Petrus Ký ra trường năm 1958, nguyên phụ tá Tổng Trưởng Bộ Thông Tin & Chiêu Hồi VNCH trước năm 1975.
3. Ngoại vụ: Giáo sư Dương Ngọc Sum, Nam California
(714) 839-7407 thaysumduong@gmail.com
4. Nội vụ: Giáo sư Trần Văn Nhơn, cựu Hiệu Trưởng & Giám Học trường Trung Học Petrus Ký
nhonthuy2000@yahơo.com (408) 791-8784
5.Tổng thư Ký: Anh Tôn Tường Vũ, Sacramento, Bắc California
(916) 764-2696 vutt1100@yahoo.com
6. Phó Tổng thư ký:……………………………………………….
7.Tài chánh – Bank name: ……………………………………………………..
a. Book keeper: ……………………………………………….
b. Địa chỉ gửi về (check only)
Pay able to: Petrus Ky Monument Hai Ngoai
Address ………………………………..
8. Giám sát viên:
a. Name ……………………………………………………..
b. Name …………………………………………………….
9. Phụ trách Truyền Thông (đặc biệt cho ngày khai mạc): Anh Ngô trọng Đức, (San Jose & Sacramento)
(408) 966-0744 duc020@gmail.com

10. Phụ Trách Nghi Lễ và Tiếp Tân (đặc biệt cho ngày khai mạc): Anh Nguyễn Mạnh Hồng (San Jose)
hongng882002@yahoo.com (408) 416-8555

11. Phụ trách WEBSITE & Phổ biến tin tức và bài vở: Lê thành Trung (Mississippi)
trungle@ieee.org hoặc trungle@petrusky.org

IV. Ban Cố vấn: (sắp theo vần A,B,C ..)

(Bắc California)
1. Giáo sư Huỳnh Kim Báu
(408) 921-3626 huynhbau@yahoo.com

2. Hiệu Trưởng Trần Văn Nhơn
(408) 791-8784 nhonthuy 2000@yahoo.com

3. Hiệu Trưởng Trần Ngọc Thái
(408) 720- 9483 ttran@hotmail.com

4. Giáo sư Nguyễn Sỹ Thân
(408) 946-1666 thansynguyen@yahoo.com

(Nam California)
5. Giáo sư Lê Tiến Đạt
( 818) 817-3167 thdattienle@gmail.com

6. Giáo sư Đặng Quốc Khánh
(714) 890-9159 khanh.dang98@yahoo.com

7. Giáo sư Vũ Trọng Thu
(714) 848-9990 nganlevu@yahoo.com

8. Giáo sư Trần Văn Thưởng
(714) 251-6721 thuongx@yahoo.com

(Pennsylvania)
9. Giáo sư Trang Ngọc Nhơn
(610) 376-1656 ntrang@comcast.net

(Canada)

10. Giáo sư Đỗ Quang Vinh
(905) 814-8708 vinhdo33@yahoo.com

(Úc Châu)
11. Hiệu Trưởng Bùi Vĩnh Lập, Úc Châu
011(61-2) 9858-5482 ngu701@hotmail.com

V. Phụ trách Xây Dựng & Xin Permit Dựng Tượng Petrus Ký trong khuôn viên Trung Tâm:
Ông Đỗ Thiện Thịnh (Chủ Nhân Trung tâm Sinh hoạt Công Đồng Người Việt Quốc Gia, Sacramento)
(916) 583-3902 thiendo123@yahoo.com

VI. Công ty đúc đồng & Installation:
Mussi Artworks Foundry – Berkeley, CA
(510) 644-2735

VII. Kỹ thuật & Designs Tượng Đài: ĐKG Phạm Thế Trung, Canada
(226) 909- 7521 p.sculptor@gmail.com

VIII. Phụ Trách Ban Vận Động và Kế Hoạch Gây Quỹ (Fund raising):
Trần Quang Thoại
(905) 568-8363 thoaitranca@yahoo.com

IX. Quản lý & Cố vấn Pháp Luật:
(Cần một Lawyer đang hành nghề tại tiểu bang California)