Tương tư

Vưu Văn Tâm

chan-dung-1

Ngày mai chiều xuống vội vàng
Tương tư gom lá hong vàng nắng thu
Đông tàn khép lại song thưa
Rêu xanh ngõ trúc, vườn xưa úa màu

21.03.2018