Tư liệu của Thầy Lê Văn Chiêu

Đây là hình ảnh và vài dòng giới thiệu của Thầy Lê Văn Chiêu, nguyên Gs âm nhạc trường trung học Petrus Ký từ năm 1957 đến 1962.

Le Van Chieu 1

 

Le Van Chieu 2

 

Le Van Chieu 3

Le Van Chieu 4

Ban Giáo sư Lycee Petrus Ký năm 1957-1958

Le Van Chieu 5.jpg

Le Van Chieu 6

Le Van Chieu 7

Hình do Thầy Lê văn Chiêu cung cấp.

Le Van Chieu 7 c

[Hình với chú thích tên Thầy Cô, ghi theo trí nhớ của Thầy Lê văn Chiêu và Thầy Trần Thành Minh. Còn chưa rõ tên một số Thầy trong hình. Quý Thầy Cô hay các cựu học sinh nếu biết xin bổ sung bằng cách gửi email cho Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu (petruskyaus@gmail.com). Thành thật cảm ơn.]

1: Thầy Trần Cảnh Hảo (Quốc văn); 2: Thầy Hồ Đắc Liêu (?); 3: Thầy Nguyễn Thế Song; 4: Thầy Trần văn Quế (Quốc văn); 5: Thầy Huỳnh văn Hai; 6: Thầy Trần Hữu Văng (Tổng Giám Thị); 7: Thầy Trương văn Cao (Giám Học); 8: Thầy Nguyễn văn Trương (Hiệu Trưởng); 9: Cô Lâm thị Dung (Sử Địa); 10: Cô Trương thị Thịnh (Hội hoạ); 11: Cô Phạm thị Thiên Hương (Sử Địa); 12: Cô Nguyễn thị Khả (Toán); 13: Cô Nguyễn thị Bích Ngọc; 14: Cô Phan Ngọc Loan (Pháp văn); 15: Cô Nguyễn thị Sâm (Vạn vật); 16: Thầy ???; 17: Thầy Mohamed Hamim; 18 – 21: Thầy ???; 22: Thầy Đỗ Trí Vị; 22: Thầy Hoàng Lang (Âm nhạc); 23 – 24: ???; 25: Thầy Nguyễn Hữu Nhạc; 26: Thầy Trần Thành Minh (Toán); 27: Thầy Trần văn Bá (Mai Duy Bá?); 28: Thầy Phạm Mạnh Cương (Triết); 29: Thầy Bùi Trọng Chương (Công dân); 30: Thầy Nguyễn Thanh; 31: Thầy Tạ Ký (Quốc văn); 32: Thầy Nguyễn Thanh Lương (Toán); 33: Thầy Vũ Ký (Quốc văn); 34: Thầy Đặng Quốc Khánh (Toán); 35: Thầy Phạm Hoài Nam (Toán); 36: ???; 37: Thầy Nguyễn văn Gần (Sử Địa); 38: Thầy Tăn văn Chương (Pháp văn); 39 – 40: ???; 41: Thầy Vương Thư (Y tá); 42: ???; 43: Thầy Dương Hồng Phong (Anh văn); 44: ???; 45: Thầy Lê văn Chiêu (Âm nhạc); 46 – 53: ???; 54: Thầy Dương Ngọc Sum (Sử Địa); 54 – 61: ???; 62: Thầy Hồ văn Thể; 63 – 65: ???; 68: Thầy Nguyễn Thanh Liêm (Quốc văn); 69 – 70: ???; 71: Thầy Nguyễn Kỉnh Đốc (Pháp văn); 72: Thầy Đinh văn Vĩnh (Quốc văn); 73 – 78: ???; 79: Thầy Nguyễn Ngọc Diễm (Lý Hoá); 80 – 84: ???; 85: Thầy Đặng Chiếu Ngưỡn; 86: ???

(Ghi chú: Hình chụp trong thời gian Thầy Nguyễn văn Trương làm Hiệu Trưởng,  từ 1958 đến 1960)

Le Van Chieu 8

Nhạc phẩm Học sinh Petrus Ký –  tác giả Lê Văn Chiêu

Le Van Chieu 9

Nhạc phẩm Về thăm trường cũ – tác giả Lê  Văn Chiêu

Le Van Chieu 10

Ảnh chụp ngày 20/12/2015