Tư liệu Trường Petrus Trương Vinh Ký

Thể lệ môn thi nhập học lớp 6 & Thông báo cho học sinh trúng tuyển đệ thất

(nguồn: do anh Lý Hồng Giang, PK 1963-70 gởi tặng)