Tư liệu hình ảnh về Trường Petrus Trương Vĩnh Ký

trích từ bài viết của Kiến Trúc Sư Ernest Hébrard (1875-1933) trên tờ L’Architecture ngày 15/2/1933.

(Nguồn: Trang FB của Nguyễn Hùng Đại Lộc: https://www.facebook.com/loc.nguyendaihung)

Ernest Hébrard là kiến trúc sư, nhà khảo cổ học, nhà quy hoạch người Pháp. Ông là Giám đốc sở Quy hoạch kiến trúc Đông Dương thuộc Pháp. Ông chính là người đã thiết kế và xây dựng Trường Trung học Petrus Ký vào năm 1927. Bài viết của Ông có tên gọi “Le lycée indigène de Saigon – Cholon” (Trường Trung học của người bản xứ ở Sài Gòn – Chợ Lớn) được viết cách đây gần 86 năm và có lẽ cũng là một trong những bài viết sau cùng của Ông.