Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký Đối Với Tôi

Giáo sư Trần Hữu Văng

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký Houston, 1995 do anh Võ Phi Hùng, PK 67-74 scan và gởi tặng)