Trong trại cải tạo Long Khánh

Tạ Ký

(Dương Tử chép lại)

trong trai tu Long khanh 01

Nắng cháy đường đi mắt đổ sao

Nhớ anh nguy hiểm vẫn tìm vào!

Mơ màng én ngủ trên dây thép

Tỉnh giấc chim bay dưới chiến hào.

Một gói cầm tay tình nặng trĩu

Đôi lòng rỉ máu dạ thương đau

Bên nhau lấy mắt nhìn nhau khóc

Cách trở đôi ta một lớp rào.

Tạ Ký