Trời mưa

Vưu Văn Tâm

troi mua

Ngoài hiên trời đổ cơn mưa
Hạt rơi xuống giếng, hạt sa vào lòng
Ngoài kia trời nổi cơn giông
Chàng Ngưu, ả Chức ngó mong bên cầu
Ngoài xa trời trút cơn sầu
Nổi niềm viễn xứ đong đầy nhớ thương
Ngậm ngùi ngày tháng hư hao
Nẻo về bên ấy lao xao giọt buồn

12.03.2018