TIỂU SỬ TÁC GIẢ

GS Nguyễn Vĩnh Thượng, nhà giáo, nhà biên khảo

Nguyễn Vĩnh Thượng là một Giáo sư trung học đã làm việc trong nhiều lãnh vực: giáo dục, biên khảo và công chức ngành xã hội. Ông còn có bút hiệu là Nguyên Thương dành cho các bài văn thơ diễn tả tình cảm nhẹ nhàng. Ông sanh năm 1944 tại quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, Việt Nam.

*** Giai đoạn ở Việt Nam

Học vấn:

 • 1956 – 1963: Học sinh trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn.
 • 1967: -Cử nhân Phật học, Phân khoa Phật học và Triết học Đông phương, Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn.
 • Cử nhân Văn Khoa, Phân khoa Văn học và Khoa học nhân văn, Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn.
 • 1969: Cử nhân giáo khoa Triết học Đông phương, Trường Đại học Văn khoa, Viện Đại học Sài Gòn.
 • 1970: Cử nhân giáo khoa Triết học Tây phương, Trường Đại học Văn khoa, Viện Đại học Sài Gòn.
 • 1974: Chứng chỉ năm thứ ba Cử Nhân Luật Khoa-Ban Tư Pháp, Luật Khoa Đại Học Đường, Viện Đại Học Sài Gòn.

Việc làm:

 • 1969 – 30 tháng 4 năm 1975: Giáo sư triết học tại các trường Trung học Cần Đước, Petrus Ký, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn An Ninh và trường Sư phạm Sài Gòn.
 • 1971- 1972: Chuyên viên giáo dục tại Nha Kế hoạch và Pháp chế học vụ, Bộ Văn hoá Giáo dục và Thanh niên VNCH, Sài Gòn.
 • 1972 – 30 tháng 4 năm 1975: Thanh Tra tại Sở Tiểu học Sài-gòn phụ trách học vụ của 20 trường Trung Tiểu học ở Đô thành Saigon; và tại Văn Phòng Phụ tá Đặc biệt Tổng Trưởng đặc trách ngành Trung Tiểu học, Bộ Văn hoá giáo dục và Thanh niên VNCH, Sài Gòn.
 • -Sau 30 tháng 4, 1975 – đến tháng 6, 1979: dạy toán học tại các trường Trung học Phổ thông cấp 3 Tây Sơn và Marie Curie.

*** Giai đoạn ở Canada

Học vấn:

 • 1987 – 1992: Diplomas in:
  Community work tại George Brown-The City College, Toronto, Ontario, Canada;
 • Accounting and Canadian Personal & Corporate Taxation tại Seneca college of Applied Arts and Technology, Toronto, Canada;
 • Social work tại Humber College – Institute of Technology and Advanced Learning, Toronto, Ontario, Canada.

Việc làm:

 • 1990 – 1992: Office manager/ Quản lý văn phòng tại Vita Income Tax Accounting and Paralegal Services, Toronto, Ontario, Canada.
 • 1992 đến cuối năm 2014: Social Services Worker/ Social Assistance Caseworker (Công chức phụ trách trợ cấp phúc lợi xã hội) tại Social Services Department, Mississauga office, trực thuộc Regional Municipality of Peel, vùng Greater Toronto Area (GTA), tỉnh
  Ontario, Canada.
  Từ cuối năm 2014 đến nay: về hưu, đọc sách, viết lách và hưởng nhàn; cộng tác với các Website Thư Viện Hoa Sen, Trang Nhà Quảng Đức, Chùa A-di-đà Australia, An Phong An Bình
 • GS Nguyễn Vĩnh Thượng được vinh danh là nhà giáo dục đã có công với nền Giáo dục Quốc gia Việt Nam trước 1975, trong Ngày Tôn Sư Trọng Đạo năm 2016 do Hội Lê Văn Duyệt Foundation tổ chức long trọng vào trưa Chúa Nhật ngày 05 tháng 6 năm 2016 tại Nam California – USA.

***Tác phẩm:

Sách:

 • Bộ sách giáo khoa triết học lớp 12, do Hiện Đại phát hành tại Sài-Gòn, năm 1972:
  • Đạo Đức học 12ABCD
  • Luận lý học 12ABCD
  • Tâm Lý học 12 AC
  • Siêu hình học 12C.
 • Bộ sách câu hỏi giáo khoa triết lớp 12, do Hiện Đại phát hành tại Sài Gòn, năm 1973:
 • Câu hỏi giáo khoa Đạo đức học và Luận lý học 12 ABCD
 • Câu hỏi giáo khoa Tâm lý học và Siêu hình học 12AC.
 • Bộ sách trắc nghiệm triết học lớp 12, viết chung với Bùi Văn Bình, Nguyễn Hữu Hiệp, Lê Trường Xuân, Phan Quang An , do Yiễm Yiễm xuất bản tại Sài Gòn:
  • Trắc nghiệm Đạo Đức học và Luận Lý học 12B, tháng 2 năm 1975
  • Trắc nghiệm Đạo Đức học, Luận lý học và Tâm lý học 12A , tháng 3 năm 1975.
 • Tư Tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý, Hiện Đại xuất bản tại Toronto, Ontario, Canada,1996. Phật Học Viện Quốc tế và NXB Văn Nghệ phát hành ở California, Hoa Kỳ. Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ túc: in và phát hành tại USA bởi LuLu Press, 2020
 • Tuyển Tập Biên Khảo Nguyễn Vĩnh Thượng – ebook, Website An Phong An Bình, Toronto, Canada, 2016. In và phát hành tại USA bởi Amazon, 2018.
  -Tuyển Tập Biên Khảo Nguyễn Vĩnh Thượng – ebook, Website An Phong An Bình, Toronto, Canada, 2016. In và phát hành tại USA bởi Amazon, 2018.
  -Bát-nhã Tâm Kinh – Chú Giảng – ebook, Website An Phong An Bình, Toronto, Canada, 2018.In và phát hành tại USA bởi Amazon, 2018. Tái bản lần thứ nhất: in và phát hành tại USA bởi Barnes & Noble Press, 201

Sách sẽ in:

 • Triết học Phật giáo và những Luận đề.
 • Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Trần.