TRẦM NGÂM

Nguyễn Văn Sâm

tram ngam 01Bảy mươi tuổi bạn bè dần rơi rớt.

Còn bao nhiêu đấu hót đỡ bấy nhiêu

Ngoài hiên kia nắng quái bóng xế chiều

Tay đưa vớt chút tà dương phai lợt

Rượu nửa ly nghe đời mình sủi bọt.

Liệng thuốc tàn, quên phứt chuyện xa xưa

Khinh cuộc thế rong chơi hoài đã trót.

Văn nghệ gừng biết được sự thích ưa?

Thơ thẩn chuốt vài năm quăng một lá,

tram ngam 02Cõi miên trường quấy quá vậy mà hay.

Thôi không dám sánh mình con chim lạ,

Đứng trân mình ngậm miệng chẳng thày lay.

Ta và bạn ít nhiều đồng tâm tưởng,

Ngồi cùng bàn tán gẩu chuyện tầm phơ,

Gặp nhau đó, bâng khuâng mang niềm nhớ.

Chuyện ngày xưa, viễn xứ nước mắt mờ.

Port Arthur, TX. Dec 31, 2009