Giới thiệu sách Tìm hiểu tiếng Việt, chữ Việt của chúng ta

Tác giả
Tiền Vĩnh Lạc (1929 – 2015)

Khổ sách:
21.0 cm x 14.5 cm
Sách dày 274 trang

Mục đích:
Tác giả biên soạn quyển Tìm hiểu tiếng Việt, chữ Việt của chúng ta với hoài bão gìn giữ tiếng Việt và sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc nhằm truyền lưu cho các thế hệ con cháu mai sau.
Sách được biên soạn từ năm 2005, công việc hiệu đính sách bắt đầu từ năm 2008. Bản thảo được hoàn chỉnh khoảng tháng 6 năm 2016 nhưng đến tháng 6 năm 2019 sách mới được in xong.

Nội dung:
Gồm 4 Phần và Phụ Lục

Phần 1: Đặc điểm của tiếng Việt
– Giới thiệu về tiếng Việt.
– So sánh các cách phân biệt loại từ và ngữ pháp của tiếng Việt với một số ngôn ngữ khác.
– Trình bày sự phong phú của tiếng Việt về âm thanh (các Thanh Bằng Trắc, các bậc âm thanh), về âm vận (166 vần), nhất là sự phong phú về từ ngữ.

Phần 2: Chữ Việt
– Tìm hiểu về tiếng Việt và chữ Việt qua nhiều thời kỳ lịch sử từ thời Hùng Vương đến nay.
– Nói về chữ Hán, chữ Nho, chữ Nôm, sự hình thành chữ Quốc ngữ là thứ chữ mà chúng ta đang dùng hiện nay.
– Đề cập đến một số đề nghị cải cách chữ Quốc ngữ cùng những vấn đề cần bàn thêm về chữ Quốc ngữ.

Phần 3: Chính tả – Thông lệ hỏi ngã
– Nêu ra những lỗi chính tả thuờng gặp và một số nguyên tắc chính tả căn bản cùng một số thông lệ để tránh viết sai chính tả.

Phần 4: Những phương pháp dạy vỡ lòng chữ Quốc ngữ
– Liệt kê một số phương pháp dạy vỡ lòng chữ Quốc ngữ từ xưa đến nay.
– Sơ lược về Hội Truyền Bá Quốc Ngữ và Phương Pháp “i-tờ”.
– Một số đề nghị về phương pháp dạy chữ Quốc ngữ, nhất là dạy cho học sinh người Việt sinh sống tại hải ngoại.

Phần Phụ Lục gồm:
1- Quyển Vần Quốc Ngữ do Hội Truyền Bá Quốc Ngữ Nam Việt tái bản năm 1956

2- Hình bìa bộ sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư (1935)

3- Thành ngữ 4 tiếng
– Nói về luật bằng trắc trong thành ngữ 4 tiếng.

4- Từ đồng âm – Hán Việt
– Nêu một số thí dụ về từ đồng âm Hán Việt cùng những Hán tự tương đương, nhằm minh chứng một khuyết điểm của chữ Quốc ngữ so với chữ Nho (Hán tự) là có quá nhiều tiếng đồng âm khác nghĩa nhưng vẫn viết giống nhau.
– Nếu biết thêm tiếng Hán Việt và Hán tự thì vốn từ ngữ sẽ phong phú hơn và cách dùng từ ngữ tiếng Việt sẽ chính xác hơn.

5- Ngoại lệ – Một số tiếng Hán Việt bắt đầu bằng các phụ âm d, l, m, n, ng và v viết dấu hỏi.

Quyển sách Tìm hiểu tiếng Việt, chữ Việt của chúng ta đã được load online dạng pdf và ebook, có thể được hạ tải (Download) để in lại từ những trang Web sau:

1/
TienLe Publisher – Nhà Xuất Bản Tiền Lê
http://tienlepublisher.net/
http://tienlepublisher.net/E_Books/E_Books.html
http://tienlepublisher.net/E_Books/TimHieuTiengVietChuViet/2020_01_23%20THCVTV%20eBOOK%20With%20Covers.pdf
http://tienlepublisher.net/E_Books/TimHieuTiengVietChuViet/2020_01_23%20THCVTV%20eBOOK%20With%20Covers.pdf

2/
Trang Nhà Quảng Đức
https://quangduc.com/
https://quangduc.com/author/post/10239/1/tien-vinh-lac
Tìm Hiểu Tiếng Việt, Chữ Việt của Chúng Ta
https://quangduc.com/a65187/tim-hieu-tieng-viet-chu-viet-cua-chung-ta
https://quangduc.com/images/file/UGgph2221ggQAGBl/tim-hieu-tieng-viet-chu-viet-cua-chung-ta-tien-vinh-lac-2017.pdf
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quyển Tìm hiểu tiếng Việt, chữ Việt của chúng ta đến quý độc giả.

Thay mặt tác giả Tiền Vĩnh Lạc,
Tiền Lạc Quan
(Trưởng nam)