Tìm Bạn

Tìm bạn Vương Lê Thanh Hoàng, học trường Petrus Ký – LHP niên khóa 1974-1981, lớp 6/4-9/4 và 10C1-12C1.
Hoàng có gặp Tô Văn Chương tại Singapore năm 1983, khi cả 2 cùng chuẩn bị đi định cư ở đệ tam quốc gia. Hoàng đi Thụy Điển, Chương đi Mỹ.
Anh Chị, bạn bè nào có biết tin tức gì của Hoàng xin vui lòng liên lạc qua các emails sau : riengmotgoctroi@outlook.de hoặc vancto@gmail.com
Chân thành cảm tạ.
Tô Văn Chương (6/3-12C1)
Vưu Văn Tâm (6/4-12C2)