Thư Ngỏ -Thông Cáo số 1

Kính thưa quý vị và các bạn
Tôi là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, cựu học sinh/giáo sư/hiệu trưởng trường Petrus Ký, và cựu Thứ Trưởng Bộ văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên VNCH. Tôi xin kính chào quý vị và các bạn thuộc trường Petrus Ký, và một số trong ngành văn hoá giáo dục Việt Nam. Tôi được một số anh em đề cử tôi là “Đồng Trưởng Ban” và một số làm những nhiệm vụ quan trọng khác. Trưởng Ban là ai ? Chưa biết .
Tạm thời, với vai trò “Đồng Trưởng Ban” tôi được mời xúc tiến làm một it các đề nghị thực hiện:
(1) Tôi đề nghị ông Triệu Huỳnh Võ làm Đồng Trưởng Ban. Ông Triệu Huỳnh Võ là một cựu Petrus Ký. Ông là Phụ Tá Tổng Trưởng Bộ Thông Tin Chiêu Hồi VNCH. Hiện Ông đang ở Sacramento, trẻ hơn tôi, nhiều khả năng và đạo đức, rất tích cực với xây dung Tượng Đài Petrus Ký. Email của Triệu Huỳnh Võ là vohuynhtriey@yahoo.com.
(2) Tôi đề nghị một người trẻ, rất năng động, ở Sacramento, làm Tổng Thư Ký. Tôi xin đề nghị bạn Tôn Tường Vũ làm Tổng Thơ Ký. Ông Tổng Thư Ký nên đề nghị một Phó Tổng Thư Ký.
(3) Tôi đề nghị một ban P K rất thiện chí để làm Thủ Quỷ và Phó Thủ Quỷ). Xin quý vị đề nghị sớm.
(4) Bạn Trung Lê rất cần để phổ biến tin tức. Xin Trung Lê làm ơn phổ biến tất cả các anh em P K. Lúc đầu chỉ dung email. Sau nầy có thể những in ra Bản Tin để phổ biến rộng rãi hơn. Xin để nhan đề là “Tượng Đài Petrus Ký” Thông Cáo, số 1,. . 2 . . .3. . .v v . . .
(5) Đã có nhiều anh chị em tham gia ban tổ chức, với chức vụ được đề nghị. Xin anh em vui lòng vổ tay hoan nghênh nhiệt liệt.
(6) Và xin mời thêm các anh em P K và cảm tình viên, mời thêm nhiều nữa, ở các nơi cho network mở rộng phát triển thật lớn, thật vững mạnh. Tôi sẽ gởi một số anh em P K và cảm tình viên để tham gia vô phong trào. Xin Trung Lê bổ túc danh sách (cả chức vụ đề nghị).
(7) Đề nghị soạn thảo một cuốn sách về “Xây Dựng Tượng Đài Petrus Ký” ở Hải Ngoại. Hình ảnh, tin tức, bài vở (ngắn gọn, rất xúc tich), thông báo cần thiết, tiền yểm trợ, v v
(8) Set up để hồi họp qua điện thoại.
(9) Xúc tiến thủ tục hành chánh thiết lâp giấy phép.
Xin cám ơn quý vị và anh chị em.
Thân mến.

Gs. Ts. Nguyễn Thanh Liêm