Thư Ngỏ – GS Đỗ Quang Vinh

Hợp dung văn hoá Đông Tây,
Xiển dương quốc ngữ, đắp xây miệt mài,
Trương Vĩnh Ký, bậc anh tài,
Một nhà bác ngữ muôn đời lưu danh.

gsdqv-3Xưa nay không ai phủ-nhận tư-cách và thiên-tài của Petrus Ký. Nhà bác-ngữ-học này quả là một nhà thông-thái, một nhà văn-hóa lớn so với các người đồng thời với ông ở Việt-Nam và ở Âu-Châu. Ông cũng là một nhà văn tiên-phong sáng giá nhất đã hiến cả cuộc đời cho việc hình-thành nền văn-học và văn-hóa Việt-Nam hiện-đại. Cho nên ngôi trường cổ kính lớn nhất tại Sàigòn đã mang tên ông, nơi đây đào tạo được biết bao nhân-tài. Tiếc thay sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, mọi di-tích vinh tôn ông đã bị huỷ diệt.

Nay việc dựng lại tượng đài Petrus Ký tại hải-ngoại nhằm vinh-tôn ông chính là để phục-hồi danh-dự cho ông, là để giới-thiệu với thế-giới, một học-giả có tên tuổi lớn của Việt-Nam. Chúng ta vinh-tôn ông cũng còn là nhắc nhở cho các thế-hệ trẻ nói chung, biết noi gương hiếu-học của ông, và những người Việt lưu-vong nói riêng, nhận biết được di-sản của mình mà ra sức duy trì, bảo tồn ngôn-ngữ và văn hoá cội nguồn, ngõ hầu chia sẻ, tham-dự vào mọi sinh-hoạt của xã-hội mới, tích-cực và mau-mắn làm phong-phú nền đa văn-hoá của miền đất dung thân.

Đã lâu lắm, các cựu giáo sư và học sinh Trường Petrus Ký từ khi đặt chân nơi hải ngoại vẫn từng thao-thức ước nguyện thiết lập một tượng đài để vinh danh nhà học giả này.

StatuePKy02

Xin giới thiệu với quý vị mô-hình nơi trang nhà www.petruskymonument.wordpress.com, ước mong quý vị hằng quan tâm, sẽ hỗ trợ, mong sớm có tượng đài hầu giới thiệu với thế-giới và để:

VINH DANH TRƯƠNG VĨNH KÝ MỘT NHÀ VĂN HOÁ LỚN,

MỘT NHÀ BÁC NGỮ-HỌC LỖI LẠC