Thư mời tham dự Đại Hội

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm (1928-2018) ngày thành lập trường Lycée Petrus Trương vỉnh Ký

Hội Petrus Ký Nam và Bắc California

 

Dai hoi Nam Bac Cali 2018