Thư mời tham dự Dạ tiệc Tân niên họp mặt 2018

cựu học sinh các trường trung học tại Việt Nam từ Bến Hải đến Cà Mau trước năm 1975

Kính thưa quý Thầy Cô và Đồng Môn,

Dạ tiệc Tân Niên Họp Mặt năm nay sẽ được tổ chức vào tối Thứ Sáu 9 tháng 3 tại Crystal Palace (giá vé $40, xin xem vé đính kèm). Kính mời quý Thầy Cô và Đồng Môn tham dự cùng gia đình. Để giữ chỗ, xin liên lạc:

* Tạ Lộc Phước 0433 846 598

* Trần văn Phan 9644 5127

* Lâm Kim Quan 0406 156 574

* Dương Xuân Phúc 0414 288 998

* Trần Thạnh 0411 370 460

Nếu muốn lấy vé trước, xin quý Thầy Cô và Đồng Môn liên lạc với Trương Minh Công tại UPC (Petrus Ký College) trên lầu Phở An, điện thoại 0409 620 547.

Kính mời,

BCH

TNHM 2018 S