Thư mời

Đến tham dự buổi phát hành Tập San 12 Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai & Cửu Long, Úc Châu và buổi thuyết trình về nhân vật lịch sử Việt Nam Nhà Bác Học Trương Vĩnh Ký nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày ông qua đời.

HoiAHPTVK-DNCL