Thư mời tham dự Đại Hội Thường Niên Petrus Ky Nam Cali

Kính gửi Thầy Cô, các anh em Petrus Ky Âu Châu, Úc Châu thư mời tham dự Đại Hội Thường Niên Petrus Ky Nam Cali sẽ được tổ chức ngày 3 tháng 11, 2019 .

Xin quý vị xem thư mời đính kèm để biết thêm chi tiết .

Trân trọng,

TM Ban Chấp Hành

Đỗ Trọng Thái- Hội Trưởng

Thu Moi hop mat PK Nam CA 2019