Thanh Nga

Vưu Văn Tâm

Thanh Nga 06

Thanh Nga 04Thương Thanh Nga, tiếc Thanh Nga
Ba sáu mùa xuân, mộng chẳng tròn
Vầng trăng đầy khuyết bao niềm nhớ
Lỡ nhịp cầu duyên, khép nẻo về.

Quý phi nét điểm trang đài
Đường về Ba-Thục rối đường tơ
Lộng Ngọc xa rồi nơi cõi thế
Tiếng tiêu lẻ bạn một đời bâng khuâng.

Đồi sim tiếng hát Phà Ca
Tình Điệp, duyên Lan, phận bẽ bàng
Chiều nay gom lá mùa thu cuối
Gửi chút khói hương khỏi lạnh lòng.

Thanh Nga 03Tiếng chuông đã nổi ba hồi
Ánh đèn sân khấu nhạt nhòa đêm mưa
Khắc Chung thương nhớ Huyền Trân
Đổi châu Ô, Rí lệ chia đôi dòng.

Ơi Thanh Nga, hỡi Thanh Nga
Ai lên đồi cũ hái giùm trái sim
K’Lai về lại rừng xưa
Lời thương tiếng nhớ, tri âm bẽ bàng.

18.11.2018

(*) những chữ in nghiêng là tên các vai diễn vang bóng một thời của nghệ sĩ Thanh Nga

Thanh Nga 02 Thanh Nga 05

Thanh Nga 07

Thanh Nga 08

Thanh Nga 01