Tân Ban Chấp Hành Học Sinh Petrus Ký Niên Khóa 1974-1975

(Nguồn: Báo Chính Luận số 3251 ngày 11/12/1974: ChinhLuan_3251 11DEC1974.pdf)

tmc sưu tập

Sáng thứ hai 25.11.1974 buổi lễ ra mắt Ban Chấp Hành Đoàn Học Sinh Petrus Ký niên khóa 1974-1975 được cử hành trọng thể dưới sự chủ tọa của Ông Hiệu Trưởng Nguyễn Minh Đức, Quý vị Giáo sư và sự tham dự của các Hiệu đoàn bạn như Gia Long, Trưng Vương, Sương Nguyệt Ánh, Lê Văn Duyệt, Chu Văn An, Hồ Ngọc Cẩn, Cao Thắng và Hùng Vương cùng trên 4.000 học sinh Petrus Ký.

Sau khi ông Hiệu Trưởng tuyên bố lý do buổi lễ và vạch ra những mục tiêu sinh hoạt chung cho trường, Quý vị Giáo sư đẫ lần lượt gắn huy hiệu cấp bực cho các khối chuyên môn và tân Tổng thư ký. Cựu Tổng thư ký niên khóa cũ cũng đã hiện diện và đã trao cờ Hiệu Đoàn lại cho tân Tổng thư ký Phạm Việt Hùng.

Tiếp theo tân Tổng thư ký đã đọc một bài diễn văn khá xôm tụ cho biết sẽ cải tổ lại lề lối làm việc và sẽ đẩy mạnh truyền thống tốt đẹp sẳn có của Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký.

Buổi lễ kết thúc bằng một tiệc trà thân hữu với các Hiệu đoàn các trường bạn tại thư viện của Trường Petrus Ký.

Được biết Ban Chấp Hành Đoàn Học Sinh Petrus Ký niên khóa 1974-1975 gồm có:

– Tổng Thơ Ký: Phạm Việt Hùng.

– Phó Tổng Thơ Ký: Lê Văn Thanh Quang.

Các khối Xã Hội, Học Tập, Báo Chí, Văn Nghệ, Thể Thao, Trật Tự lần lượt được điều khiển bởi các khuôn mặt tên tuổi như: Phan Chánh Đông, Nguyễn Ngọc Đức, Vũ Dương Ngọc Bích, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Hoàng Thọ, Trần Anh Tài, Trương văn Thành v…v…

Tưởng cũng nên biết Trường Petrus Ký hiện cũng có khá nhiều Mai Bê Bi và các em hoạt động rất hăng say.


Phụ Chú:

Hình do Phạm Kim Luân cung cấp và Nguyễn Đình Anh gởi tặng.

Bên trái là hình Giáo sư cố vấn khối Thể Thao & Du Lịch,Tôn Thọ Giao đang gắn huy hiệu cấp bực cho Nguyễn Đình Anh, Trưởng khối Thể Thao

Bên phải là hình Giáo sư cố vấn khối Báo Chí, Vũ Ký đang gắn huy hiệu cấp bực cho Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khối Báo Chí


Ban Chấp Hành Học Sinh Niên Khóa 1974 – 1975

Đặc san Xuân Petrus Ký 1975