Sơ Nguyện

Tạ Ký

Thu hanh 01Hay là tôi đến thăm em?

Chiều không mưa, trăng chưa ngả bên thềm,

Đường nhân thế lối đi về Vĩnh Viễn.

Tôi chín chắn như thủy thủ già vượt biển

Đọc mây sao tìm hướng của phong ba.

Mùa lỡ xuân mà ngày cũng sắp tà,

Nên do dự khi mang buồn đến biếu.

Người con gái thường vô tình chẳng hiểu

Kẻ thương mình thức trọn giấc chiêm bao.

Ba mươi tuổi rồi biết nói làm sao,

Lòng luyến mộ lẫn ít nhiều chua chát.

Trời hôm nay vài gợn mây tím nhạt.

Hay là tôi đến thăm em?

Thương là thương, dù đêm trắng cả đêm

Vẫn thức chép những vần thơ gửi tặng.

Lòng chúng ta hẳn nhiều phen cay đắng,

Đường em đi hoa đẹp nở bao lần?

(Những đóa hoa tình của một thời xuân)

Thu hanh 02Cũng buồn thật nếu nhìn nhau đắm đuối,

Cũng chán thật nếu lòng kia tiếp nối,

Và yêu đương thành những chiếc hôn nồng,

Giấc chiêm bao gờn gợn những đường cong.

Hay là tôi đến…?

Dòng mắt em xanh,

Mong manh mong manh,

Nửa chiều sơ nguyện.

 

(cho Tuyết Hồng)