SBS Radio Úc Châu phỏng vấn GS Trần Tam về việc xây dượng tượng đài cụ Petrus Ký tại hải ngoại

(Nguồn: Hạt Giống Yêu Thương (152) Nỗi oan của một nhà bác ngữ học

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/content/seeds-love-152-petrus-ky-monument-overseas?language=vi)


Tối thứ năm 29/06/2017, trong chương trình “Tạp chí Hạt Giống Yêu Thương” do Lê Tâm phụ trách, Đài phát thanh sắc tộc SBS Radio Úc Châu đã có bài phỏng vấn Giáo sư  Trần Tam (cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký 1965-72), Phó Nhóm Thiện Chí Xây Dựng Tượng Đài Petrus Ký Hải Ngoại.


Cụ Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố, một trí thức cùng thời đã từng nhận xét về Petrus Trương Vĩnh Ký rằng “Cuộc đời của Ông có thể được tóm lược bằng ba chữ: Bác học, Tâm thuật và Khiêm tốn”.    


Ngày 21/6 vừa qua trong nước tổ chức rầm rộ ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, chủ bút của tờ báo quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam, tờ Gia Định Báo ra đời năm 1865, thì chẳng được truyền thông nhắc đến.

Người chủ bút của tờ Gia Định Báo chính là nhà bác ngữ học Petrus Trương Vĩnh Ký.

SBS Việt ngữ tìm hiểu về dự án xây dựng tượng đài cụ Petrus Ký tại ngoại quốc, mà theo lời giáo sư Trần Tam, mục đích của dự án nhằm tôn vinh những đóng góp lớn lao của Petrus Trương Vĩnh Ký đối với ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về việc đóng góp xây dựng tượng đài Petrus Trương Vĩnh Ký, xin quý vị liên lạc với nhóm thiện chí xây dựng tượng đài qua email: petruskymonumenthaingoai@gmail.com

Hoặc vào trang mạng petruskymonument.wordpress.com.