ru nhau sáu tám

Ngô Nguyên Dũng

dem uong ruou mot minh 01

yêu ai

khuy áo quên cài?

nhớ ai

cửa trước thương hoài cửa sau?

sầu đôi khi

chẳng vì đâu

chắt chiu vô lượng

qua cầu kiếp mai

chiêm bao mỏi

dấu hình hài

mắt môi gửi gắm trong ngoài

bỗng dưng. đôi khi.

có chợt. ngập ngừng?

tóc đành lỗi hẹn

không cùng nắng mưa

 

hỏi ai

hương lửa sớm trưa

nhớ không?

gương lược cho vừa tay đêm

thương nhau

vạt ngắn bỏ quên

vạt dài áo mỏng mông mênh

thuỷ triều. nước ròng nước nổi

bấy nhiêu

ru nhau sáu tám chín chiều

ruột đau.

 

(05.2018)