Nội Quy Trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký

Niên Khóa 1974-75

(Nguồn: FB Qui Hoang Phuong, từ Thanh Nguyen)