Những kỷ niệm vui buồn với trường Petrus Ký

Diệu Hải

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký Nam Cali năm 1995)