Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày giổ Trương Vĩnh Ký – Đài RFI phỏng vấn GS Nguyễn Văn Trung

(Nguồn:  Đặc san Petrus Ký 2000, Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali)