Ngày truyền thống Trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký 06 tháng 12 năm 1974


Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu cũng xin chân thành cám ơn các anh Phạm Kim Luân, Nguyễn Đình Anh và Trương Văn Thành (PK 1968-75) đã chuyển cho hình ảnh trong “Ngày truyền thống Petrus Ký 1974”.
Rất mong được đón nhận thêm nhiều tài liệu khác.


Trang bìa ngày truyền thống 1974tư liệu của Trương Văn Thành, Trưởng khối Kỷ luật

Tư liệu của Trương Văn Thành

Chương trinh và Thiệp mời ngày truyền thống 1974
(Tư liệu của Phạm Kim Luân, phó khối báo chí niên khóa 74-75)


Sinh hoạt tại khối Báo Chí ngày truyền thống (do Phạm Kim Luân NK 74-75 cung cấp)

Hình khối báo chí chụp từ xa lúc thầy Nguyễn Thanh Liêm đến duỵêt trại

Hình Phạm Kim Luân và thầy Nguyễn Thanh Liêm, người quay lưng lại là Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng Khối Báo Chí

Sinh hoạt tại khối Báo chí ngày truyền thống


Sinh hoạt tại khối Thể thao ngày truyền thống (hình do Nguyễn Đình Anh NK 74-75 cung cấp)

Thầy Liêm, Thầy Đức đến trại khối Thể Thao chụp từ xa

Thầy Liêm, Thầy Đức đến trại khối Thể Thao

Anh & Phú trại khối Thể Thao

Trại khối Thể Thao lúc làm lễ


Logo Petrus Ký 1975