MỘNG SẦU MIỄN PHÍ

Nguyễn Ngọc René

Mong sau mien phi 01

Dụng chữ khơi nguồn cố tả chơi
Vài câu góp lại nói nên lời
Cho không miễn phí đâu cần lợi
Giải trí ta tìm chút nghỉ ngơi.
*
Nâng niu chọn trắc lẫn thanh bằng
Thể loại cho vừa ý nhẹ thăng
Tốn cả bao công còn bị mắng
Lai căng chữ dốt rõ in hằng…
*
Có phải thơ là của một ai ?
Mà ta chẳng được tỏ u hoài
Niềm yêu chữ việt lòng hăng hái
Viết mãi không dừng dẫu tiếng tai…
*

Mong sau mien phi 02

Sầu lên vướng phải áng thơ tình
Rộn rã như hồn nhập chữ linh
Thử gắn vào câu cho vận chỉnh
Dầu sao tự thán chỉ riêng mình.
*
Viết mãi chi nhiều chỉ bấy nhiêu !
Xào đi nấu lại sáng trưa chiều
Vần lưng, cước vận..không còn thiếu
Tả đến thu tàn mộng có phiêu ?…
*
Thì đây đoạn cuối cũng xong rồi
Kết luận cho bài chấm dứt thôi
Hãy hẹn chiều tan nằm đợi tối
Chờ trăng ướm mộng tỏa bên đồi…

-N3-Nguyễn Ngọc René – 14/04/2017