Félicitations du conseil discipline (Khen thưởng từ Hội Đồng Kỷ Luật) .
Những lời khen này là phần thưởng cao quí nhứt của trường ,2 lần trong năm,  tháng giêng và tháng 6, trao bởi Hội Đồng Kỷ Luật do đề nghị của Hội Đồng Giáo Sư, dành cho những học sinh ưu tú tiến bộ về học tập , có thái độ và hành xử nổi bật .

-Prix d ‘exellence :giải xuất sắc
-Prix de tableau d ‘honneur : giải danh dự
– Prix de la camaraderie : Giải bạn hữu
Tặng bởi Ái hữu cựu học sinh Chasseloup -Laubat đề nghị bởi các đồng môn , học sinh có tinh thần bạn hữu nhứt.