LÁ VÀNG NGỒI KHÓC LÁ XANH 

(49 ngày…Nhớ Antoine)

Nguyễn Ngọc René 

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René 

Diễn ngâm : Lệ Thu 

Lá úa  phai màu  khóc lá xanh

Nguồn cơn  nuối tiếc  cũng thôi đành

Ngày đêm  tưởng nhớ  khơi lòng chạnh

Nức nở  tuôn trào  lệ rớt nhanh…

*

Khổ nạn  thân vùi  đáy huyệt sâu

Nhìn con  chết lịm  mẹ thêm sầu

Thiên thu  vĩnh biệt  nào ai thấu

Đứt ruột  tim cào  mắt đỏ ngâu

*

Hòm kia  nấp khép  chặt muôn đời

Mẹ thét  kêu gào  lệ ướt rơi

Thức trọn  đêm này  thêm thắt gợi

Mơ màng  vẳng tiếng  gió chơi vơi…

*

Xa trần  lánh tục  cõi hư không

Để mẹ  giờ đây  chịu gánh gồng

Yếu bệnh  cha già  nương sức sống

Thu tàn  giá lạnh  những ngày đông…

*

Thức giữa  đêm trường  mẹ nhớ con

Gầy thêm  mất ngủ  lại hao mòn

Canh dài  lại thấy  hình nên soạn

Ngắm ảnh  con còn  bé tí hon…

*

Mùa thu  gió thổi  lá xa cành

Ảm đạm  mây trời  hết sắc thanh

Khắc khoải  thân già  thêm giá lạnh

Làm sao  số vậy  cũng thôi đành…

*

Lá vàng  ngồi khóc  lá xanh

Cơ trời  đã định  ngọn ngành  biết sao

Nhớ con  ruột thắt  tim cào

Ngủ yên  con nhé  chiêm bao  ngàn đời…

Nguyễn Ngọc René –  01 / 10 /2020