04/03/2023

Nguyễn văn Lành

Cho em tôi héo hon.
Đang ngữa tay xin tình người.
Dòng lệ rơi trên đôi má khô lẽ loi …

Gió mùa thu Mẹ ru mà con ngủ.
Nay Mạ đã đi xa, con tìm giấc ngủ qua những lời Mạ dạy con, dù hôm nay lên đường về phương trời xa, nhưng không lạ.
Sydney vừa vào thu ….
….
Năm tuần lễ từ ngày quyết định… nay đứng xếp hàng tại phi trường đợi “check in“.
Chuyến đi thiện nguyện…. về lại trại phong Bến Sắn … Di Linh, Mái Ấm Mây Ngàn Tây Ninh (nơi giúp trẻ mồ côi và người già neo chiết), Mái Ấm Bừng Sáng (bé khiếm thị), Mái Ấm An Lạc (trẻ mồ côi), Mái Ấm Mai Tâm (trẻ mang HIV cần săn sóc đặc biệt) và Quán Cơm Từ Thiện Mây Ngàn 1 …nặng nề với trách nhiệm … nhưng lạ thay khi nghe những lời động viên của hơn 300 ân nhân từ tâm Úc Châu trong suốt năm 2022 và 100 “ủng hộ viên tình thương“ trong năm tuần qua thì không còn sợ yếu tố thời gian, tốn kém và “cái nắng Sàigòn“ ….

Và đâu đó, lời nhạc nghe được năm nao, thấy thấm thật :
“Khi con tim thế nhân,
Chưa thờ ơ, chưa lạnh lùng.
Thì cùng nhau đêm nay hát lên, lời hát chung.
Cho em tôi héo hon.
Đang ngữa tay xin tình người.
Dòng lệ rơi trên đôi má khô lẽ loi …”

… …. Vâng tôi sẽ mang theo hình ảnh của chị Tiểu Nga, hai em Hùng & Nga Tân Việt, anh chị Hưng & Dung, Victor & Nhung, hai em đồng môn Minh Mẫn & Anh Toản, bạn Minh Công & Xuân Phúc (Sydney) và tất cả tình thương của 100 ân nhân trong tháng qua …..
Và Kinh Luân, Tam, Cát, Tín, Hải Gầy, Hải không ốm, Xi Nguyệt, Mẹ Tina, Phượng Karen và Joe, Sinh & Trần, Ngọc Chiêu , Thuần Minh , Tài Duyên, Ngọc Tùng, Chánh Phong & Chánh Phẩm, Long Vicky – Lần Bợt, Công & Hương ….. và… và… đã đi cùng tôi chặng đường Thiện Nguyện thật dài….

Xin cám ơn Ân Nhân Từ Tâm Úc Châu…
Xin hẹn những Lá Thư Úc Châu tới viết từ Việt Nam .

VL ( Mascot Airport – 4/3/2023 )