MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM & HỘI THẢO

 

Ky Yeu PK 2018 - 01

Ky Yeu PK 2018 - 02

Ky Yeu PK 2018 - 03

Ky Yeu PK 2018 - 05

Một câu truyện bằng tranh, nhan đề “Nhà Bác Học Trương Vĩnh Ký 1837- 1898” có nguồn gốc từ kho tư liệu của ông Charles Trương Vĩnh Tống, đã được đăng trong luận án Cao học ngành Thư viện học Petrus J. B. Truong Vinh Ky (1837-1898) and the Dissemination of Quoc Ngu: an Annotated bibliography of works by and about a Vietnamese scholar.” New York: Queens College, City University of NY, 1995 của Nguyễn Christine, một hậu duệ của cụ Trương Vĩnh Ký. Chúng tôi xin cám ơn tác giả của luận án đã cho phép chúng tôi sử dụng tác phẩm hội họa này

Ky Yeu PK 2018 - 04

Ky Yeu PK 2018 - 06

Ky Yeu PK 2018 - 07

Chương trình Hội Thảo bắt đầu trong Hội trường nhật báo Người Việt, ngày 8 tháng 12, 2018. Sau nghi thức, các diễn giả sẽ tuần tự được mời lên trình bày những chủ đề về Petrtus Trương Vĩnh Ký.

Ky Yeu PK 2018 - 08

Ky Yeu PK 2018 - 09

Quang cảnh thính phòng buổi Hội Thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký.

Ky Yeu PK 2018 - 10

Các giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà văn, từ trái: Trần Huy Bích, Trần Công Hàm, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Duy Chính, Lê Xuân Khoa, Trần Phong Vũ, Nguyễn Trường Khoan.

Ky Yeu PK 2018 - 11

Ban tổ chức và thân hữu

Ky Yeu PK 2018 - 12

Một số thân hữu tham dự hội thảo