KỶ NIỆM THƠ NGÂY

Nguyễn Ngọc René

{ Chỉ là chuyện thật ! Không do tưởng tượng.}

Ảnh Bính Gia Long đẹp quá trời (1)

Leo trèo mái ngói sợ chi rơi

Hình xưa chốn cũ giờ xin gởi

Kỷ niệm mù xa nhớ một thời…

*

Nơi nào trở lại tuổi còn thơ ?

Cái thuở nồng xuân đã nhạt mờ

Ngắm ảnh ngày xưa lòng lại ngỡ

Em còn đến lớp để hoài mơ…

*

Có phải leo trèo tại tuổi thân ?

Làm duyên mái ngói đẹp vô ngần

Nhiều em cũng muốn đem lòng ngẩn

Ảnh cũ thơ vào mặc gió ngân…

*

Giật giải trâm anh quậy nhất trường

Kia hình vật chứng rõ còn đương

Ngồi mơ mái ngói dường pho tượng

Được tải vào thơ tuổi má hường.

*

Thêm hình..nhảy cái..đã trèo cây

Chẳng có giày mang áo trắng gầy

Nhất nhị em đều vô rõ đấy

Xin chào tuổi dại thuở còn ngây…

*

Nào ai muốn thử hãy đăng hình

Chắc phải thôi nhường dáng đẹp xinh

Bắt vận nay trình đâu đã tính

Vần thơ tứ tuyệt tả nên tình…

.

Nguyễn Ngọc René – 15/09/2017

(1) Binh Doan : cựu nữ sinh Gia Long