In Memory Of …

 

ntliemThầy Nguyễn Thanh Liêm là người đầu tiên đã khởi xướng việc xây dựng tượng đài Petrus Ký Hải Ngoại 10 năm trước, và cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Tượng Đài Petrus Ký Hải Ngoại tại Sacramento trước đây. Thầy Nguyễn Thanh Liêm mất ngày 17 tháng 8 năm 2016, đến nay cũng đã sắp đến giỗ đầu của Thầy.

nxhThầy Nguyễn Xuân Hoàng, Giáo sư Triết trường Petrus Ký, một nhà văn, nhà báo nổi tiếng được nhiều người biết đến, nếu đến nay Thầy còn tại thế thì vưà tròn 77 tuổi (Thầy sinh ngày 7 tháng 7 năm 1940, mất ngày 13 tháng 9 năm 2014).

Một số Cựu Học Sinh đã cùng nhau đóng góp cho chương trình xây dựng Tượng Đài Petrus Ký Hải Ngoại để khắc tên tưởng niệm đến hai Thầy trên bệ tượng đài:

“In Memory of Thầy Nguyễn Thanh Liêm”

“In Memory of Thầy Nguyễn Xuân Hoàng” 

Hoặc cũng có thể đóng góp để khắc tên tưởng nhớ một người bạn học, người thân từng học trường Petrus Ký đã ra đi …

In Memory of: Dr Trần Đoàn –  Nguyễn Nhật Trung – Trần Hữu Đức – Trần Sum …

… và sẽ còn nhiều niềm tưởng nhớ …

Xin vào page  https://petruskymonument.wordpress.com/donation/ để theo dõi danh sách ủng hộ được cập nhật hàng ngày.  (NTC)